Skip to main content

Material till Kongo

Vi vill vara med och samla in sjukvårdsmateriel till våra systerkyrkor i Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa. Genom Equmeniakyrkan transporteras allt till våra systerkyrkor i de båda länderna som fördelar allt där det bäst behövs. Läs mer om vad som behövs: https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/sjukvardsmateriel/ Vill du veta mer om hur du kan ge och lämna in, kontakta:Elisabet Johansson […]

Digital retreat 5-6 mars

Du inbjuds till att prova en Digital Retreati pandemitider av kyrkorna i Brunskog och Mangskog5 mars kl 17.30  – 6 mars kl 18.00 Anmälansker genom att sätta in 100 kr på Tallåskyrkans bg 5599-4172 eller Swish 123 311 75 04 och märk RETREAT; skicka ett email till retreat@tallaskyrkan.se skriv namn, adress, epost och att det […]

BIbelsamtal i fastan

Välkommen till ett digitalt bibelstudium om Psaltaren på tisdagar kl 20.00, från 16 februari till 30 mars. Vi ser på de bibelstudiefilmer som pastorerna i västra Värmland har spelat in och samtalar om Psaltaren som bönbok. Där ryms hela livet med glädje och sorg, längtan och frustration, lovsång och förtvivlan. Du behöver inte anmäla dig […]

Andakter för fastan och p

Den här fastan väljer vi att återvända till Bibelns bönbok Psaltaren Vi ber och hoppas att läsningen ska få bli som regn över torr jord, så att din tro kan få fördjupas, växa och bära frukt. Vi ber att du i psalmerna ska hitta en klangbotten för din glädje och sorg, längtan och frustration. Vi […]

Tisdag och torsdag ber vi...

När dagen är komplett och närmar sig slutet får man samla sig och lämna över dagen till Gud igen och be om Hans beskydd under nattens timmar. Completorium betyder just fullbordan/avslutning på latin. Det är en ofta sjungen sen tidegärdsbön/aftonbön innan nattens vila, men vi läser den.  Du är välkommen att be med oss här […]

Med anledning av coronavi...

Med anledning av coronaviruset

Tallåskyrkan följer den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet följer de rekommendationer som ges där. Gudstjänster och andra samlingar Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar. Vi vädjar att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och […]

Kropp, Själ & Hjärta

Kropp, Själ & Hjärta

Gud bryr sig om hela dig. Du är skapt till Guds avbild. I detta kan vi hitta vårt värde och vår självkänsla. När detta blir förvridet så trillar saker isär och vi får söka oss mot centrum igen för att bli hel igen. Rörelse, bön och samtal är en ny form av samling där samvaron […]