Skip to main content

Med anledning av coronavi...

Med anledning av coronaviruset

Tallåskyrkan följer den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet följer de rekommendationer som ges där. Gudstjänster och andra samlingar Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar. Vi vädjar att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och […]

Kropp, Själ & Hjärta

Kropp, Själ & Hjärta

Gud bryr sig om hela dig. Du är skapt till Guds avbild. I detta kan vi hitta vårt värde och vår självkänsla. När detta blir förvridet så trillar saker isär och vi får söka oss mot centrum igen för att bli hel igen. Rörelse, bön och samtal är en ny form av samling där samvaron […]