Skip to main content

Böneveckan för kristen en

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz. Temat kommer från Johannesevangeliet 15:1-17: ”Bli kvar i min kärlek” I […]

Tisdag och torsdag ber vi...

Till veckan är det på tisdag då nyårsafton är på torsdag När dagen är komplett och närmar sig slutet får man samla sig och lämna över dagen till Gud igen och be om Hans beskydd under nattens timmar. Completorium betyder just fullbordan/avslutning på latin. Det är en ofta sjungen sen tidegärdsbön/aftonbön innan nattens vila, men […]

Med anledning av coronavi...

Med anledning av coronaviruset

Tallåskyrkan följer den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet följer de rekommendationer som ges där. Gudstjänster och andra samlingar Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar. Vi vädjar att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och […]

Kropp, Själ & Hjärta

Kropp, Själ & Hjärta

Gud bryr sig om hela dig. Du är skapt till Guds avbild. I detta kan vi hitta vårt värde och vår självkänsla. När detta blir förvridet så trillar saker isär och vi får söka oss mot centrum igen för att bli hel igen. Rörelse, bön och samtal är en ny form av samling där samvaron […]