1_advent_218157601

Välkommen till den första adventsgudstjänsten
detta år i Tallåskyrkan.
Kyrkan firar nyår då ett nytt kyrkoår infinner sig – Ett nådens år. Himlakapellet sjunger och du och jag får stämma in i de härliga adventssångerna. 29/11 2015 kl 18.00

Vad betyder advent?

Advent kommer från latinets adventus (Domini) och betyder (Herrens) ankomst. Många tänker att det betyder väntan eftersom advent är en förberedelse och väntan på Jesu födelse. Traditionellt är därför advent en fastetid i kyrkan.
På 1000-talet fick julfastan benämningen ”advent” och tiden sattes till fyra veckor. Advent är den inledande perioden i det västerländska kyrkoåret

Texterna hämtas från andra årgången om det är så att du brukar följa kyrkoårets läsningar och detta kyrkoår så är det Matteusserien som läses

Vad är kyrkoåret

Kyrkoåret är en bibelstudieplan som går igenom de mest centrala delarna i den kristna tron. För varje söndag och helgdag finns det föreslagna texter från gamla testamentet, evangelierna, breven och psaltaren på ett visst tema. Kring jul läser man om Jesu födelse, på påsken om hans död, osv.

Många kyrkor använder sig av den som utgångspunkt för vad som ska predikas och läsas på gudstjänsterna, men dessa texter lämpar sig också för egen personlig bibelläsning.

Kyrkoåret startar i advent och har tre årgångar. Varje år har olika bibeltexter på samma teman.

Kring påsk så finns det fyra serier, en för varje evangelium. År 2016 läser man texterna om Jesu död från Matteus, 2017 från Markus, 2018 från Lukas och 2019 från Johannes, osv.