Man kan dela upp denna rubrik i två delar, inre och yttre förutsättningar. Av dessa två är det kanske den inte förutsättningen som är den viktigaste utifrån Paulus uppmaning i Tessalonikebrevet 2, Be ständigt. Matt 7:7 Be så skall du få, sök så skall du finna…..

Yttre förutsättningarna

Om vi börjar med de yttre förutsättningarna så kan man dela upp dem i följande rubriker.

Tid
Att ha tid för bön är en början. Har du tid att be? Du kanske svarar nej utifrån din känsla över hur mycket som finns att göra. Alla har dock tid. Vi kan ta tiden från tv-tittandet, från datorn då vi spelar eller facebookar. Tid finns vi behöver bara se över den och göra omprioriteringar för det som är viktigt och kanske centralt i våra liv.

Plats
Var någonstans vill du vara när du ber. Det går att be var som helst men platsen kan spela roll för att känna ro i kroppen, lugn och för att kunna lyssna in Guds röst. Många av mina vänner har gjort iordning ett litet hörn hemma där de har sin stund med Jesus. De har ofta bibeln där, ett ljus som man kan tända, någon bönbok och några har en ikon eller kors på platsen för att hjälpa till med att fokusera.

Kroppen
I vår tradition har kroppen ibland varit viktig och ibland inte när vi ber. De gamle berättade ofta att de gick ner på knä vid sin säng då man bad aftonbön, eller vid stolen bredvid bordet då man bad. I andra traditioner inom den kristna kyrkan använder man sig av bönepallar, stolskilar för att få en god och fri hållning i bönen. Du kanske knäpper dina händer eller lyfter du dem som Daniel i gamla testamentet gjorde. Kroppen hjälper dig i din bön.

Vem ber du till?
Vi får tro att Gud finns och att Gud är riktningen för vår bön. Vi vänder oss till Gud. Jesus vände sig till fadern då han bar och Jesus visar i den bön han lär lärjungarna att vi skall Be ”Fader vår”

Gudsbild
Vilken bild har du av Gud? är den viktig fråga då du samlar ihop dig för bön. Har du bilden av en god pappa, herde, moder eller kanske av en sträng, straffande och elak far. I Psaltaren ägnas många verser av att tala om hur kärleksfull, stark, kraftfull, ren rättfärdig Gud är. I Nya testamentet får vi veta att Jesus kom för att rädda världen och att var och en som tror på honom har evigt liv. Jesus visar på en Gud som älskar. Vår Gudsbild får färgas av bibelns Gudsbild för det är ju Bibelns bild av Gud som vi rättar oss efter.

Inre förutsättningar

Inre stillhet
En av mina kompisar sa till mig då jag ondgjorde mig över allt stim och stoj på en av Italiens stilla platser. En plats där det fanns skyltar överallt med texten ”Silence please”. Jag var där för att be och söka Guds ansikte och detta gäng som dök upp spelade, sjöng, skrattade. De störde mig. Min vän sa till mig att stillheten och ro;n skall du ha inom dig i ditt hjärta. Det ligger en hel del i detta. Stilla ditt hjärta, gå in i din kammare och var inför Gud. Det är så ofta det yttre ta tag i det inre. Först kommer listorna på vad man skall göra sen, sedan listorna på det som inte är gjort eller gjort fel och vilka man skall tala med. Försök att stilla dig. för alla listor och tankar åt sidan och stanna upp inför Jesus, Jesu kors eller ett bibelord. Var där.

Inre närvaro
Att vara närvarande i sig själv är viktigt. Var den du är. Kom ihåg att du är skapad till Guds avbild, Gud älskar dig. Men se också dina fel, din trasighet och kom med dig själv inför Gud.

Inre rikning
Vilken riktning har du i din bön? Om vi inte stannar upp i vårt inre och hamnar i en inre närvaro så tenderar tankarna irra runt i huvudet och bönens riktning blir lite hit och lite dit. Stannar vi upp och tänker på Det Jesus gjort för oss. Guds kärlek och storhet. Guds närvaro och kanske till och med börjar i bibelns ord om Jesus så får vårt liv och vår bön en riktning mot Jesus, universums skapare.  Vi riktar oss mot den som hålle hela världen i sin hand och kommer med hela vårt hjärtas inre. I vår rikning kan vi bara få vara i Guds famn, vi kan uttrycka det vi har på hjärtat och vi kan lyssna till det Gud har att säga.