Om man studerar bön i bibeln skulle man kunna kategorisera bönen i olika typer av Bön. Begärande, tackande, lyssnande, klagande, förbön osv. Och visst kan det få vara så även om bön ytterst handlar om relation till Gud. Jesus gav oss den bön som vi kallar ”Vår Fader”

Den innehåller riktning, överlåtelse att Guds ting skall ske, begärande bön om bröd för dagen och förlåtelse samt en bön om att vi inte skall prövas för mycket.

Ser vi i Psaltaren som Jesus ofta använde som bönbok, finns det psalmer som uttrycker klagan, lovsång, tacksägelse, förbön.

Utifrån detta inser man att man kan tala med vår Herre om allt, både det som är bra och det som är mindre bra. Det man tycker är jobbigt och det som är underbart. Det man hoppas på och det man vill undvika. Man kan lägga hela livet i Guds hand.

Jesus varnar dock för att göra som hycklarna stå i templet och skryta med bön och trycka ner andra med bön (Matt 6:5). Jesus uppmuntrar oss till bön

När vi talar (Ber) Har vi ibland en tendens att inte lyssna in Guds ord/röst. Kanske vi borde ta lite tid till det ibland. Stanna upp och lyssna in vad Gud svarar på våra böner. Själv har jag perioder då jag kommer på att jag bara springer på och glömmer att stanna upp och höra på Guds svar i mitt liv. Min själasörjare sa en period när det var svårt ”Har du talat med Jesus om detta?” Flera gånger när vi möttes och jag berättade så frågade han denna fråga och tillslut tog jag till mig. Och när vi träffades så sa jag ”Ja, jag har talar med Jesus om detta!”. Då frågade min själasörjare om vad Jesus svarat mig eller sagt och jag kunde konstatera att jag lämnat samtalet utan att lyssna in svaret och även det skedde många gånger innan jag lärde mig att invänta Jesu svar.

Kanske är det så många gånger för dig ocskså. Vi glömmer så ofta att invänta svaret och bara springer. Att lyssna är en del av bönen.