Introduktion
Här börjar glädjebudet…
S å i n l e d e r m a r k u s sin berättelse. Bokens
utläggningar av evangeliets 90 bibelavsnitt avslutas
med en kort reflektion och bön efter varje avsnitt. Tanken
är att du ska kunna läsa boken dag för dag under
tre månader. Genom 90 dagar läser du först dagens
text i din bibel eller via en bibelapp och sedan dagens
avsnitt i Markus runt på 90 dagar.
När man ska djupdyka i havet är det bäst inte vara
ensam. På samma sätt uppmuntrar vi att ni hittar
läsarkompisar. Kanske en bibelstudiegrupp som redan
finns – kanske en nybildad, eller en städgrupp, en personalgrupp,
en Equmeniagrupp eller varför inte hela
församlingen? Men det går bra att läsa bara du.
g ö r s å h ä r :

 1. Ta en bibel och boken Markus runt på 90 dagar.
 2. Hitta en bra plats att läsa där texten kan få din uppmärksamhet.
 3. Läs först texten i Markusevangeliet och sen texten i
  Markus runt i 90 dagar.
 4. Tänk efter, och bed den skrivna bönen. Lägg till dina
  egna böner och förböner.
 5. Gå ut i världen och ge vidare av det Gud har gett dig
  i läsningen.

Arbetsgruppen för Markusåret i Equmeniakyrkan:

l e n a e r i c s s o n
a n n a e r i k s s o n
k l a s e r i k s s o n
u n n i j o n s s o n
p e l l e l i n dva l l
j oa k i m s t e n m o
c h a r l o t t e t h a a r u p
l e n a w o h l f e i l
h e l e n å k e r m a n