Gudstjänstform start HT 2018Gud bryr sig om hela dig. Du är skapt till Guds avbild. I detta kan vi hitta vårt värde och vår självkänsla. När detta blir förvridet så trillar saker isär och vi får söka oss mot centrum igen för att bli hel igen.

Rörelse, bön och samtal är en ny form av samling där samvaron med varandra och Gud skall vara god. Där man kan få vara sig själv och samtidigt utmanas i tanke och hjärta. Där man kan i bästa fall bli lite mer hel

Detta är en samling där vi utmanas att ta ett litet steg ur bekvämlighetszonen, där vi kanske får en ny tanke, en ny hållning, bekräftelse, Gudsnärvaro.. Detta är en samling där alla får vara med och forma innehållet. Innehållet kan variera från gång till gång.