Dag 5 – Styrka: Bryt bröd för resan

Apostlagärningarna 27:33–36

”Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. ’Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta, det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå’ Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda.”

Övriga texter:

Psaltaren 77
Markus 6:30–44

Förslag till psalmer:

73 Vi till ditt altarbord bär fram
75 När vi delar det bröd
Svk 398 = PoS 427 Brödet är ett, brutet för alla
2000 893 Här vid ditt bord möts himmel och jord

Reflektion

Paulus inbjudan att äta är en uppmaning till dem som var med på båten för att de skulle stärka sig inför det som låg framför. Att på detta sätt ta emot brödet markerar en attitydförändring, eftersom de som var i båten rörde sig från förtvivlan till mod. På samma sätt erbjuder oss eukaristin, eller Herrens måltid, bröd för resan, och omorienterar oss till ett liv med Gud. Vi görs starka. Att bryta brödet – den innersta kärnan i det gemensamma kristna livet och gudstjänsten – bygger upp oss när vi överlämnar oss till att tjäna som kristna. Vi längtar efter den dag då alla kristna ska få möjlighet att dela Herrens måltid vid samma bord och hämta styrka från ett enda bröd och en enda bägare.

Bön

Kärleksrike Gud,
din Son Jesus Kristus bröt brödet och delade bägaren med sina vänner på kvällen före sitt lidande. Hjälp oss att växa tillsammans i en närmare gemenskap. Ge oss styrka att följa Paulus exempel att bygga broar av medlidande, solidaritet och harmoni.
Vi ber om detta i den heliga Andens kraft genom din Sons namn, som gav sitt liv för att vi skulle få leva. Amen.