Dag 6 – Gästfrihet: Att visa särskild omsorg

Apostlagärningarna 28:1–2, 7

”När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt… I närheten låg det gårdar som tillhörde Publius, öns främste man, och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i tre dagar.”

Övriga texter:

Psaltaren 46
Lukas 14:12-24

Förslag till psalmer:

96 Öppna mig för din kärlek
97 Jag behövde en nästa var du där
Svk 792 = PoS 704 Låt mig höra din röst på bussen
PoS 715 Vi söker varandra förgäves

Reflektion

Efter chocken och konflikterna på det stormiga havet fick de som sköljts upp på stranden möta praktisk omsorg, något som de upplevde som en yttersta vänlighet. En sådan omsorg visar på vår gemensamma mänsklighet. Evangeliet lär oss, att när vi bryr oss om dem som är nödställda, visar vi kärlek till Kristus själv (jfr Matteus 25:40). Än mer, då vi visar kärleksfylld omsorg om de svaga och dem som ingenting har, är våra hjärtan i samklang med Guds hjärta där de som är fattiga har en särskild plats. Att välkomna andra, vare sig de är människor från andra kulturer eller annan tro, migranter eller flyktingar, innebär både kärlek till Kristus själv och att älska så som Gud älskar. Som kristna är vi kallade att gå ut i tro och sträcka oss ut med Guds allomfattande kärlek också gentemot dem som vi har svårigheter att älska.

Bön

Gud, du som är de föräldralösas, änkornas och främlingarnas Gud,

ingjut i våra hjärtan en djup känsla av gästfrihet. Öppna våra ögon och våra hjärtan när du ber oss om mat, om kläder och att vi ska besöka dig. Låt våra kyrkor delta när det gäller att göra slut på hunger, törst och isolering och att övervinna de murar som hindrar oss från att välkomna alla människor.

Vi ber om detta i Jesu Kristi namn, han som är närvarande hos de minsta av våra systrar och bröder. Amen.