Dag 7 – Omvändelse: Förändrade hjärtan och tankar

Apostlagärningarna 28:3–6

Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hänga från handen på honom sade de till varandra: ”Den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva.” Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. När de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog de om och sade att han var en gud.

Övriga texter:

Psaltaren 119:137–144
Matteus 18:1–6

Förslag till psalmer:

228 I tro under himmelens skyar
229 I Adam är vi alla ett
285 Det finns djup i Herrens godhet
292:4 Tack för den styrka det liv du här gav oss

Reflektion

När människorna på Malta insåg att deras uppfattning om Paulus var fel, ändrade de uppfattning. Händelsen med ormen var något utöver det vanliga, vilket fick öborna att se saker på ett nytt sätt, ett sätt som förberedde dem för att höra budskapet om Kristus genom Paulus. I vårt sökande efter kristen enhet och försoning utmanas vi ofta att tänka om när det gäller våra uppfattningar om andras traditioner och kulturer. Detta kräver en pågående omvändelse till Kristus, en förändring i vilken kyrkorna lär sig att övervinna sin uppfattning om andra som ett hot. Som en följd av detta måste våra förutfattade uppfattningar om andra ändras så att vi kan föras närmare enheten.

Bön

Allsmäktige Gud,

vi vänder oss till dig med ångerfulla hjärtan. I vår uppriktiga strävan efter din sanning, rena oss från orättfärdiga domar över andra och led oss som kyrkor att växa i gemenskap. Hjälp oss att släppa vår rädsla, så att vi på det sättet bättre förstår varandra och förstår främlingen i vår mitt.

Om detta ber vi i den ende rättfärdiges namn, din älskade Son Jesus Kristus. Amen.