Tallåskyrkan följer den information som ges av Folkhälsomyndigheten och
Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet följer de rekommendationer som ges där.

 • Gudstjänster och andra samlingar
  Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar.
  Vi vädjar att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Tallåskyrkan tillsvidare.
  Vi uppmanar oss alla att komma ihåg varandra och hålla kontakt, i första hand via telefon, även om vi kanske inte kan ses som vanligt!

  Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga då kommer vi att följa dessa direktiv.
 • Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!
 • Mer info
  Vi försöker hålla den här sidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/
  Har du frågor gällande våra olika verksamheter, kontakta oss:
  Niklas Lindén, pastor, tel 50311

Bön formulerad utifrån Jesaja 35

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”
Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar.
Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig.
Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida.
Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu.
Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar.
Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.

Amen