När dagen är komplett och närmar sig slutet får man samla sig och lämna över dagen till Gud igen och be om Hans beskydd under nattens timmar.

Completorium betyder just fullbordan/avslutning på latin. Det är en ofta sjungen sen tidegärdsbön/aftonbön innan nattens vila, men vi läser den. 

Du är välkommen att be med oss här på nätet. Vi kopplar upp oss med hjälp av ZOOM denna länk: ->Completorium<-

Vill man be på onsdagar också kan du göra det med Skårekyrkan på följande länk digitalt via denna länk: meet.jit.si/CompletoriumiSkårekyrkan.

När man ber completorium så ber man ofta växelvis och på nätet gör Niklas och Eva detta. Du som är med kan välja om man vill haka på Eva eller Niklas eller be tillsammans med båda. All text finns på skärmen.

Har du böneämnen så får du gärna skriva dem i Zoom-chaten.

När man ber tidegärdens completorium behöver man veta att när det står en * gör man en kort paus (ca ut och inandning) när det står kors är det en kvick inandning. L står för ledare och A står för alla. Romersk etta och två är de som ber med Niklas respektive de som ber med Eva.

Sammarbete mellan Svenska kyrkan i Brunskog och Tallåskyrkan