Information om försäkringar

Vi vill att du som medlem i equmenia ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av equmenia Arvika och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden. Mer information om försäkring finns att hitta på: http://www.equmenia.se/om-equmenia/vart-foreningsstod/forsakringar/

Alla equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.
Läs mer om försäkringsvillkoren

När din lokalförening betalat medlemsavgift till equmenia omfattas alla barn, ungdomar och ledare av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna.

Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Det finns även ett tillägg för förstörda glasögon.