En kurs för dig som gått Alpha och vill veta mer, fördjupa, fundera och tänka vidare kring olika frågeställningar som man stött på i Alpha eller i livet.

Beta-konceptet är samma som i Alphakursen. Vi börjar med någon form av macka eller soppa, därefter kommer ett föredrag på dagens tema. Föredraget är 30-40 minuter långt och när det är färdigt så blir det bra med en kopp kaffe eller te med kaka varpå man går till mindre grupper där man kan fundera vidare på dagen tema tillsammans och söka svar på de frågor som man fått eller hjälpa till att svara på frågor som någon annan har fått.