Om du vill vara en aktiv del av vår gemenskap genom att bidra med din personlighet och dina gåvor, så finns flera möjligheter. Några av dem kan vara

  • Upptäck gemenskapen i Tallåskyrkans församling genom att gå med i en smågrupp där du kan finna gemenskap.
  • Besök vår gudstjänst då vi fördjupar oss i tron genom bön, sång & musik samt undervisning från bibeln.
  • Vara med i barn och ungdomsarbetet som ledare.

Du kan också skicka ett mail till församlingens pastor, Niklas Lindén om du vill engagera dig men kanske inte riktigt vet i vad eller i någon av våra aktiviteter.