• Kristi himmelsfärds dag

  2022-05-26

  Herre över allting

  Luk 24:49-53
  Jes 61:10-11
  Ef 1:17-23
  Ps 110

  Se Kalender

 • Söndagen före pingst

  2022-05-29

  Hjälparen kommer

  Joh 16:23-33
  5 Mos 31:6-8
  Rom 8:31-39
  Ps 33:18-22

  Se Kalender

 • Pingstdagen

  2022-06-05

  Den heliga Anden

  Joh 14:15-21
  Joel 2:28-29
  Apg 2:14-21
  Ps 104:27-31

  Se Kalender