Skip to main content

Tisdag och torsdag ber vi...

När dagen är komplett och närmar sig slutet får man samla sig och lämna över dagen till Gud igen och be om Hans beskydd under nattens timmar. Completorium betyder just fullbordan/avslutning på latin. Det är en ofta sjungen sen tidegärdsbön/aftonbön innan nattens vila, men vi läser den.  Du är välkommen att be med oss här […]

Böneveckan för kristen en

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz. Temat kommer från Johannesevangeliet 15:1-17: ”Bli kvar i min kärlek” I […]

Nationell böndag 22/11

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.” Psaltaren 95:6-7 Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i […]

Vägsjöfors Herrgård – öve

Vägsjöfors Herrgård – överlevnad.

Information om Vägsjöfors Herrgård, på styrelsens uppdrag: Församlingen har fått brev från Vägsjöfors Herrgård om att gården just nu kämpar för överlevnad. Corona har slagit undan benen för verksamheten som bl.a. har tvingats permittera personal. Inom ett par veckors tid finns inte ekonomiska medel att betala inkommande räkningar. Styrelserna för församlingen och Equmenia har beslutat […]