Skip to main content

Finns det olika typer av ...

Finns det olika typer av bön?

Om man studerar bön i bibeln skulle man kunna kategorisera bönen i olika typer av Bön. Begärande, tackande, lyssnande, klagande, förbön osv. Och visst kan det få vara så även om bön ytterst handlar om relation till Gud. Jesus gav oss den bön som vi kallar ”Vår Fader” Den innehåller riktning, överlåtelse att Guds ting […]

Bönens Förutsättningar

Bönens Förutsättningar

Man kan dela upp denna rubrik i två delar, inre och yttre förutsättningar. Av dessa två är det kanske den inte förutsättningen som är den viktigaste utifrån Paulus uppmaning i Tessalonikebrevet 2, Be ständigt. Matt 7:7 Be så skall du få, sök så skall du finna….. Yttre förutsättningarna Om vi börjar med de yttre förutsättningarna […]