imageDet finns så många funderingar och under denna rubrik har vi försökt att ge svar på några av dessa. Vad är det som händer i kyrkan? Vad skall jag med kyrkan till? Kan kyrkan vara något för mig? Hur skall jag bete mig i kyrkan, jag skulle så gärna vilja men vet inte hur jag skall vara? Dop, nattvard, begravning, vigsel, bikt, samtal, tystnadplikt