Equmeniakyrkan

Tallåskyrkan är en del av Equmeniakyrkan som bildades 4 juni 2011 när Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige valde att gå ihop till en ny nationell kyrka.

Equmeniakyrkans vision: Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

I slutet av 2013 hade Equmeniakyrkan 758 lokala församlingar med totalt 67 102 medlemmar. Församlingarnas storlek varierar från 3 till ca 1500 medlemmar och sprider sig från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

 

Equmenia

Tallåskyrkans ungdomsarbete, Equmenia Brunskog, är en del av den nationella ungdomsorganisationen Equmenia som står för barn- och ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan. Equmenia har ungefär 450 föreningar och 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Grunden för Equmenias arbete är den kristna tron men att vara kristen är inget krav för att vara medlem i Equmenia.

 

regionsvealand

Equmeniakyrkan och Equmenia är uppdelat i sju regioner, av vilka Tallåskyrkan tillhör Region Svealand. Där finns ca 124 församlingar (inom Equmeniakyrkan) i regionen, dessa är spridda över Värmlands, Örebro, Sörmlands och Västmanlands län, samt Enköpings kommun.Regionen är ett väldigt stort geografiskt område som sträcker sig från värmlandsskogarna vid norska gränsen genom det intensiva och tätbefolkade Mälardalen ända till Östersjökusten.  Regionen är indelad i 14 närområde, där församlingar finns i geografisk närhet till varandra, och där församlingarna kan hjälpa, stödja och samarbeta med varandra utifrån sina förutsättningar och behov och där medarbetargrupper möts. Flera av dessa församlingar har ungdomsverksamhet inom Equmenia. Equmenia svealand anordnar läger och kurser, ledarutbildningar som Ska’ut.

 

LÄNKAR

För mer information om organisationerna som Tallåskyrkan är en del av rekommenderar vi följande hemsidor:
www.equmeniakyrkan.se
www.equmenia.se
www.equmeniakyrkan.se/regionsvealand/