All verksamhet finansieras av gåvor och friviliga insatser i vår kyrka. En del ger av sin tid, andra ger ekonomiskt bidrag i form av gåvor, offrande, testamente. Tillsammans formar det vår verksamhet, det vi kan göra eller inte göra.

Vill du läsa mer hur man kan stötta ekonomiskt så klicka här