p1060855I vår församling ryms barnen i gudstjänsten. Då vi förnuvarande inte har söndagsskola för barnen har vi tänkt att barnen får ett uppdrag varje gudstjänst som de skall utföra tillsammans. Detta uppdrag kan ha olika karaktär men tillsammans kan man klara av det. Någon är ung, en annan lite äldre men tillsammans fixar man dessa uppdrag galant.

Uppdraget får man då vi tänder barnens ljus, vilket görs oavsett om det finns barn i gudstjänsten eller ej, och ber bönen ”Gud som haver” alternativt den så kallade nying-bönen. Under tiden som barnen jobbar på sitt uppdrag är det predikan och någon sång. Ungefär vid förbönen kommer barnen tillbaka och deras uppdra kopplas ihop och alla får ta del av detta som de gjort/hittat/skapat.