LjusträdetVarannan onsdag ojämn vecka
kl 18.00 i Tallåskyrkan.

Bönen är en viktig del av den kristnes liv. Jesus uppmanar oss att när han säger ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland er.”  och på ett annat ställe kan man läsa att Jesus säger

Be så skall du få,
Sök så skall du finna,
Klappa på så skall dörren öppnas

Det är när man ber som man får
det är när man söker som man finner
Och när man bultar som dörren skall öppnas.

Uppmaning till bön och gemenskap. Detta försöker vi praktisera i gudstjänster och onsdagar i ojämn vecka i kyrkan. vi avsätter en timme då vi samlaskring vårat ljusträd. I bön för varandra, vänner, samhälle och världen.
Någon gång under hösten kommer vi att fira nattvard också i samband med onsdagsbönen