Här kan du finna redskap för din smågrupp, din egna andakt, din egna sökande efter Gud. En del övningar har rötter hos kyrkofäderna och andra är från modern tid. Det finns ingen som säger att du måste göra på ett speciellt sätt. Det viktiga är att man söker Guds rike för då är löftet att allt annat skall tillfalla dig. En vän till mig sa ”Kan du se Gud i ögonen när du ber om en sak då är det efter Guds vilja”