Pastor/föreståndare
Niklas Lindén
Tel. 0570-503 87
Epost:niklas@tallaskyrkan.se
Besöksadress
Tallåskyrkan,
Kyrksvängen 10, Edane
Tel 0570-503 87
Sommarhemmet SoterudPastor7Föreståndarec
Postadress:
Tallåskyrkans församling i Brunskogs
c/o Karin Olsson
Kyrksvängen 3,
671 70 Edane
Organisationsnr: 87 20 00-0226
Bankgiro: 5599-4172
Swich: 123 311 75 04
Församlingsnummer: 3713
Equmenias Bankgiro: 5070-3255