Minnesfond

Ändamålet för Tallåskyrkans minnesfond är att hedra avlidna personers minne genom att ta emot penningbidrag, som skall användas till välgörande eller allmännyttigaändamål inom Tallåskyrkan.

Gåvorutiner

När ett penningbelopp överlämnas till minnesfonden vid ett dödsfall får den avlidnes anhöriga ett minnesblad som innehåller givarens namn och minnesord.