Välkommen till Smågrupper bland ungdomar i Tallåskyrkan!

Vad roligt att du är nyfiken på smågrupper,
här på sidan kan du läsa lite mer om hur vi jobbar =)

Smågrupper kan fungera på många olika sätt, det som är gemensamt är just att det är den lilla gruppen som möts, och möjligheten det skapar att dela livet tillsammans, på ett annat sätt än i t.ex. en gudstjänst.

Hur går det till? Smågrupperna möts en gång i veckan, på lite olika tider och platser, antingen hemma hos någon eller någonstans i kyrkan. Vi läser Bibeln tillsammans och pratar om det vi har läst och vad det gör för skillnad i våra vardagsliv, vi ber med och för varandra utifrån konkreta behov, och bara äter och umgås. Var sjätte vecka möts alla smågrupperna tillsammans för en stund av djupare undervisning, tillbedjan, och för att träffa även de andra smågrupperna.

Vem kan vara med? Till skillnad från t.ex. Tonår där man kan välja från gång till gång om man vill komma så är smågruppen något man går med i och sedan deltar i. Vi ställer inga krav på att man ska ha hunnit till en viss nivå i sin tro för att få vara med. Däremot är vi tydliga med vart vi är på väg, vad målet och syftet är med våra smågrupper. På så sätt blir det enkelt för dig som är nyfiken att se om detta verkar vara detsamma som du längtar efter eller inte.

Om du är nyfiken på att höra mer av vad det innebär att gå med i en smågrupp, och kanske själv gå med i en så får du gärna höra av dig så kan vi ses och prata =)

BAS-grupper

Vi erbjuder varje medlem att vara aktiv i en mindre grupp som träffas vid sidan av gudstjänsterna. En bönegrupp, där varje medlem blir sedd och älskad. Vi tror att vi behöver nära relationer och det är svårt att få det i den stora samlingen i kyrkan.
B-bön, A-allvar, S-skoj är ett sätt att komma närmare varandra och närmare Jesus. Varje grupp bestämmer sin egen målsättning och hur ofta de vill träffas. Det finns grupper som vill lära känna sina nådegåvor. Andra prioriterar undervisning, medan någon hjälper varandra praktiskt. Allt inramat av bön, allvar och skoj.

Om du söker en grupp där du kan få vara dig själv och brottas med livet tillsammans med några andra så är du välkommen att anmäla dig till vår pastor.

 

Smågrupper

Att komma med i en smågrupp är mycket positivt för livet. Det hjälper en att be och utveckla relationen till Gud, livet och andra människor på ett lite personligare sätt än vad söndagens gudstjänst kan möjliggöra. Här i Tallåskyrkan uppmuntrar vi alla att vara med i någon form av smågrupp, dvs någon form av mindre och lite personligare sammanhang med syfte att utveckla och fördjupa tron. Även om inte alla idagsläget har inte samma möjlighet att vara med i en smågrupp, inte sällan pga mycket roddande med småbarn, så finns det alltid något sätt som kan fungera.

En smågrupp är en grupp på ca 10 personer som träffas en vardagkväll varje eller varannan vecka. En enkel kopp te och mingel inleder oftast samlingen, som sedan följs av samtal om hur ens relation till Gud, livet och andra kan utvecklas och fördjupas utifrån en specifik fråga/tema – ibland inspirerat från söndagens predikan.

Hjärna: – Var det något som provocerade, stimulerade, var nytt, något jag inte håller med om…?
Hjärta: – Var det något som berörde mig? Vad vill jag egentligen?
Händer: – Hur påverkar detta mitt liv, beteende, attityder görande?

Samlingen avslutas med bön. En smågruppssamling brukar ta ca 1,5 timme.

Är du ny i tron är detta ett mycket bra sätt att konkretisera tron, lära av andra och hjälpa en att följa Jesus Kristus.

Varje smågruppsledare är med på en ledarsamling i kyrkan en gång varannan månad. Intresse för att att komma med i en smågrupp anmäler man till någon värd eller pastor på söndagar i kyrkan. Nya smågrupper bildas efter hand.