Alphakursen sträcker sig över tio veckor och innehåller alltid en weekend, då vi åker iväg tillsammans. Varje vecka severas en enkel måltid.

144973526855545200_resized


Alpha Mark-12Best-Red1-01Kurskvällen börjar kl 18.00 med att vi äter tillsammans, därefter följer ett föredrag. Vi delar in oss i smågrupper och samtalar om vad vi har hört och får tillfälle att komma med egna funderingar och frågor. Dessutom träffas vi under ett veckoslut och fördjupar oss i några frågor. Ämnen som tas upp i en föreläsning och som sedan diskuteras i smågrupper:

 • Vem är Jesus?
 • Varför måste Jesus dö?
 • Hur kan jag vara viss om min tro?
 • Varför skall jag be, och hur?
 • Varför skall jag läsa Bibeln, och hur?
 • Vem är den helige Ande?
 • Vad gör den helige Ande?
 • Hur blir jag fylld av Anden?
 • Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Hur leder Gud oss?
 • Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?
 • Helar Gud idag?
 • Vad skall vi ha kyrkan till