Alphakursen är en grundkurs i kristen tro. Här kan du läsa om introduktionskvällen och kursstarten.

Kursens upplägg 
Kvällarna börjar med att man äter tillsammans. Sedan följer ett föredrag och därefter samtal i den lilla gruppen. Där får allt frågas, då ingen fråga är för enkel eller för utmanande.

Alphakursens förhållningssätt bygger på att livsfrågor tar tid, och att deltagarna själva tar ansvar för sin process. Både för dem som söker en tro, som för dem som återfinner den tro de redan bär på, innebär Alpha något mycket positivt.

Kursen omfattar tio kurskvällar och ett veckoslut. Ämnen för föredragen är bland annat Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför och hur ska vi be? Vem är den Helige Ande?

Erfarenheten, från hela världen, och i alla större kyrkosamfund, är att när man börjar med Alpha, och tålmodigt fortsätter med kursen, blir allt flera med i församlingen. ”Påkristning” pågår!

Historik
Alphakursen startades i Anglikanska kyrkan i Holy Trinity Church, London (HBT), på 1980-talet. I dag finns Alpha i 169 länder och cirka 17 000 000 människor har gått en Alphakurs. Studiematerialet är översatt till 112 språk.

I Sverige har Alpha funnits sedan 1996 och runt 90 000 människor har gått kursen.